I Polski Kongres Zamówień Sektorowych

Wpływ nowej ustawy Pzp na sektorowe zamówienia publiczne

Adgar Plaza | Warszawa
19 grudnia 2019 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

Program

Panel 1

Zakres stosowania zamówień sektorowych według nowej ustawy Pzp
9.00 – 10.00 – Marcin Boczek

 • Nowa definicja zamówienia sektorowego
 • Nowa definicja zamawiającego sektorowego
 • Nowa definicja działalności sektorowej

Elektronizacja zamówień publicznych (sektorowych) pod rządami nowej ustawy Pzp
10.00 – 10.30 – Anna Serpina-Forkasiewicz

 • Co się zmienia?
 • Na co zwrócić uwagę, aby nie popełniać błędów (kwestie prawne, praktyczne, technologiczne)
 • Perspektywa wykonawcy i zamawiającego

Panel 2

Wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień sektorowych
11.00 – 12.00 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Odsprzedaż, najem lub dzierżawa przedmiotu zamówienia osobom trzecim
 • Działalność sektorowa poza obszarem Unii Europejskiej
 • Dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii oraz wody
 • Zamówienia podmiotom powiązanym
 • Zamówienia podmiotom utworzonym

System kwalifikowania wykonawców według nowej ustawy Pzp
12.00 – 12.30 – Irena Skubiszak-Kalinowska

 • Zastosowanie
 • Zasady

Panel 3

Przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia sektorowego według nowej ustawy Pzp krok po kroku
13.15 – 14.15 – Jarosław Jerzykowski

 • Przygotowanie postępowania
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Kryteria oceny ofert
 • Składanie i otwarcie ofert
 • Badanie i ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Zakończenie postępowania

Zamówienia z wolnej ręki według nowej ustawy Pzp krok po kroku
14.15 – 14.45 – Lidia Piotr-Krajecka

 • Przygotowanie postępowania
 • Przebieg procedury
 • Zakończenie postępowania

Pozostałe tryby udzielania zamówień sektorowych – najważniejsze zmiany
14.45 – 15.30 – Dariusz Koba

 • przetarg ograniczony
 • sektorowe negocjacje z ogłoszeniem
 • dialog konkurencyjny
 • partnerstwo innowacyjne
 • negocjacje bez ogłoszenia

Prelegenci

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”.

Lidia Piotr-Krajecka

Przewodnicząca grupy zamówień sektorowych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych

Dariusz Koba

Właściciel Koba Consulting Group

Jarosław Jerzykowski

Radca prawny, Jerzykowski i Wspólnicy

Irena Skubiszak-Kalinowska

Kancelaria ISK

Marcin Boczek

Radca prawny, Jerzykowski i Wspólnicy

Anna Serpina-Forkasiewicz

Prawnik, współautorka Platformy e-Usług SmartPZP

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17a
02-676, Warszawa

Partnerzy

Organizator

Partner strategiczny

Partner technologiczny

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy medialni

Zgłoszenia

Cena: 799 zł + VAT

(982,77 zł brutto)

W cenie:

 • Udział w konferencji
 • Lunch
 • Przerwa kawowa
 • Materiały szkoleniowe

Rabaty:

 • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
 • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” obowiązuje dodatkowa zniżka 5%.

Sposób zgłoszenia:

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo MUST READ MEDIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40 (działający pod firmą: MRM Witold Jarzyński). Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (marketing bezpośredni swoich towarów i usług). W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą mailową/zgody na kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę (wysyłając żądanie na adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MRM Witold Jarzyński informacji handlowych na podany przez ze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny (na podany nr telefonu) przez MRM Witold Jarzyński w celu marketingu bezpośredniego.

Nasze poprzednie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.

 Najlepsze książki prawnicze znajdziesz na:

sklep.mustreadmedia.pl